خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 , 14 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 7 و 14 اسفند 1397 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 160000 - 45000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...