کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: Stockholm

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] Feb 2016

تلفن هماهنگی: 0704423414

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.volek.se

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت شهرام ناظری 27 فوریه 2015 در استکهلم ...