» » تالار اروس ارومیه

آدرس :
ارومیه - 6 کیلومتری جاده مهاباد - تالار اروس