کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: London

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] march 2016

تلفن هماهنگی: 07583965973

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.barbican.org.uk

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت شهرام ناظری 5 مارس 2016 در لندن ...