» » سالن ایرانیان مرودشت

آدرس :
مرودشت - انتهای جاده جونجان - بعداز تالار آفتـاب - سالن ایرانیـان