خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: اربیل عراق

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 , 22 ] Feb 2019

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 21 و 22 فوریه 2019 در اربیل عراق سالن گلکسی هال ...