» » سالن حمید جعفری میانه

سالن حمید جعفری میانه  [محل برگزاری کنسرت ها / آذربایجان شرقی]


آدرس :
میانه - خیابان فجر - سالن شهید حمید جعفری