کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: ملایر سالن سینما فرهنگیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 24 دی 1397 در ملایر سالن سینما فرهنگیان قیمت بلیط : 150000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...