کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن سینما هلال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 22 دی 1397 در زاهدان سالن سینما هلال قیمت بلیط : 130000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...