کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: مشهد سالن مجتمع سپید

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 23 دی 1397 در مشهد سالن مجتمع سپید قیمت بلیط : 150000 - 90000 سایت فروش بلیط : www.iranconcert.com ...