کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاری کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.owjconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد معتمدی ایمیل خود را وارد کنید

محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی 26 دی 1397 در یزد سالن تربیت معلم قیمت بلیط : 85000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.owjconcert.com ...