کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 23 دی 1397 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 120000 - 80000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...