» » سالن خواجه نصیر مراغه

آدرس :
مراغه - خیابان معلمی شمالی - مجتمع آسایشگاه سالمندان - سالن خواجه نصیر