کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 , 14 , 25 , 26 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [155000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 13 , 14 , 25 , 26 دی 1397 در تهران سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 155000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...