کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [170000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 22 آذر 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...