کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 16 دی 1397 در آمل سالن اریکه آریایی قیمت بلیط : 110000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...