کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 13 دی 1397 در بندر انزلی قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...