کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [170000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 23 آذر 1397 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 170000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...