کنسرت مانی رهنما

خواننده: مانی رهنما

محل برگزاری کنسرت: تهران فرهنگسرای نیاوران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 7 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مانی رهنما ایمیل خود را وارد کنید

مانی رهنما

کنسرت مانی رهنما 6 و 7 دی 1397 در تهران فرهنگسرای نیاوران قیمت بلیط : 120000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...