کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن فایتون

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 25 آذر 1397 در کرمان سالن فایتون قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...