کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن اکسین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 , 20 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 85000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 19 و 20 آذر 1397 در اهواز سالن اکسین قیمت بلیط : 150000 - 85000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...