کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 , 29 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 28 و 29 آذر 1397 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...