کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: کوهدشت مجموعه ورزشی آزادی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [55000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 22 و 23 آذر 1397 در کوهدشت مجموعه ورزشی آزادی قیمت بلیط : 55000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...