کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: تویسرکان سالن فردوسی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 22 آذر 1397 در تویسرکان سالن فردوسی قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید : www.iranconcert.com ...