کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 2 دی 1397 در ارومیه سالن دریا قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...