کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 22 و 23 آذر 1397 در کرج سالن سینما تئاتر چمران قیمت بلیط : 150000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...