کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: فرهنگسرای شهرکرد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 , 24 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 23 و 24 آذر 1397 در فرهنگسرای شهرکرد قیمت بلیط : 80000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...