کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: نقده تالار جردن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 18 آذر 1397 در نقده تالار جردن قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...