خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 13 دی 1397 در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر قیمت بلیط : سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...