» » سالن الغدیر قزوین

سالن الغدیر قزوین  [محل برگزاری کنسرت ها / قزوین]


آدرس :
قزوین - غیاث آباد - سالن الغدیر