کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: قزوین سالن الغدیر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000-110000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 8 دی 1397 در قزوین سالن الغدیر قیمت بلیط : 110000 - 50000 خرید اینترنتی: www.iranconcert.com ...