خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 16 آذر 1397 در شاهرود سالن ذوب آهن قیمت بلیط: 130000 - 60000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...