کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن اکسین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.ubelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 15 آذر 1397 در اهواز سالن اکسین قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.ubelit.com ...