کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: اردکان سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 11 آذر 1397 در اردکان یزد سالن فجر قیمت بلیط : 85000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...