کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن کارگران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 1 دی 1397 در زاهدان سالن کارگران قیمت بلیط : 95000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...