کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 15 آذر 1397 در متل قو کمپینگ ساحلی قو قیمت بلیط : 110000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...