کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن VIP پژوهش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 , 16 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 15 و 16 آذر 1397 در کرج سالن VIP پژوهش قیمت بلیط : 140000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...