کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن بوعلی سینا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 , 12 , 13 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [180000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 11 و 12 , 13 آذر 1397 در همدان سالن بوعلی سینا قیمت بلیط : 180000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...