» » سالن ورزشی کارگران پاکدشت

سالن ورزشی کارگران پاکدشت  [محل برگزاری کنسرت ها / تهران]


آدرس :
پاکدشت - بلوار سپاه - مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران