کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: ایزدشهر سالن شهدا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 17 آذر 1397 در ایزدشهر سالن شهدا قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...