کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: ارومیه تالار ارومیه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 13 آذر 1397 در ارومیه تالار دریا قیمت بلیط : 140000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...