کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: شازند سالن پتروشیمـی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 15 آذر 1397 در شازند سالن پتروشیمـی قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...