خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 15 آذر 1397 در اراک مجتمع ستارگان قیمت بلیط: 95000 - 50000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...