کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: ساوه سالن تخت جمشید

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 17 آذر 1397 در ساوه سالن تخت جمشید قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...