کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: تاکستان سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 19 آذر 1397 در تاکستان سالن خمینی قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...