کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: مرند سالن ماریانا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 21 آذر 1397 در مرند سالن ماریانا قیمت بلیط : 100000 - 50000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...