کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 7 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 6 و 7 آذر 1397 در سنندج سالن خمینی قیمت بلیط : 90000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...