کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 12 آذر 1397 در رشت تالار گلستان قیمت بلیط : 110000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...