خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 3 آذر 1397 در متل قو کمپینگ ساحلی قو قیمت بلیط : 120000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...