خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: الیگودرز سالن ملی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 22 آذر 1397 در الیگودرز سالن ملی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...